Klikom na "Prihvati sve kolačiće" pristajete na skladištenje kolačića na vašem uređaju radi poboljšanja navigacije na sajtu, analiziranja korišćenja sajta i podrške našim marketinškim naporima. Pogledajte našu Politiku privatnosti za više informacija.
Operativni Lizing

Operativni lizing: Kako da maksimalno iskoristite fleksibilnost i pogodnosti

May 10, 2024
Operativni lizing: Kako da maksimalno iskoristite fleksibilnost i pogodnosti

Operativni lizing je finasijski model koji omogućava kompanijama da koriste vozila ili opremu bez potrebe za njihovom kupovinom. 

Pokazao se veoma efikasnim, posebno za kompanije i preduzeća iz sektora u kojima je poslovna oprema skupa i brzo zastareva. Operativni lizing na ovaj način omogućava kompanijama da smanje kapitalne izdatke dok istovremeno zadržavaju tehnološku relevantnost i operativnu efikasnost.

U nastavku ćemo detaljnije objasniti kako funkcioniše operativni lizing i koje benefite on nudi Vašem poslovanju, sa ciljem da Vam pružimo dublji uvid u ovu temu.

Šta je operativni lizing i kako funkcioniše?

Operativni lizing je vrsta najma gde kompanija (zakupac) dobija pravo korišćenja određene opreme (najčešće vozila) uz obavezu redovnog plaćanja mesečnih rata. 

Za razliku od finansijskog lizinga, gde zakupac na kraju ugovora postaje vlasnik opreme, operativnim lizingom se ne vrši prenos vlasništva. 

To znači da davalac lizinga (kompanija koja izdaje opremu ili vozila) zadržava vlasništvo nad opremom i često pokriva servisiranje i održavanje. Na kraju ugovorenog perioda, korisnik može jednostavno da vrati opremu, obnovi ugovor ili uzme novu opremu u zakup.

Ova vrsta aranžmana omogućava kompanijama da izbegnu zastarevanje tehnologije i adaptiraju se na promene tržišta bez velikih kapitalnih investicija. Idealno je za sektore poput IT-a, gradjevinarstva, ili transporta gde se oprema brzo razvija ili se često troši.

BizRent nudi uslugu operativnog lizinga i sarađuje sa kompanijama, malim i srednjim preduzećima, omogućavajući korišćenje vozila za potrebe poslovanja, uz redovno servisiranje i održavanje. Naš finansijski model nudi brojne prednosti.

Glavne prednosti operativnog lizinga za Vaš biznis

Investiranje u operativni lizing donosi mnogobrojne prednosti za vaše poslovanje:

 • Smanjenje početnih investicija: Kompanije mogu da koriste najnovija vozila bez potrebe za kupovinom, što oslobađa kapital za druge operativne ili strateške potrebe.
 • Fleksibilnost u poslovanju: Možete prilagoditi broj i tip vozila ili opreme prema trenutnim potrebama, bez dugoročnih obaveza.
 • Poreske olakšice: Mesečne rate lizinga se mogu odbijati od poreza kao poslovni troškovi, što direktno utiče na smanjenje poreskog opterećenja.

Fleksibilnost operativnog lizinga u praksi

Kada kompanija potpiše ugovor o operativnom lizingu, ugovor obično definiše osnovne uslove kao što su trajanje lizinga, mesečne rate i uslovi korišćenja vozila. Međutim, većina lizing ugovora omogućava određeni stepen fleksibilnosti kako bi se prilagodili poslovnim potrebama korisnika. Te potrebe podrazumevaju:

Upravljanje vozilima

U praksi, to znači da lizing kompanije često nude opcije koje omogućavaju korisnicima da tokom trajanja ugovora prilagode broj vozila prema trenutnim potrebama. 

Na primer, turističke agencije mogu potpisati ugovor koji im omogućava da tokom vrhunca turističke sezone dodaju dodatna vozila, a zatim ih vrate ili zamene manjim brojem vozila nakon završetka sezone. 

Ovo je moguće zahvaljujući klauzulama unutar ugovora koje dopuštaju promene u floti vozila na osnovu dogovorenih uslova.

Upravljanje mesečnim ratama

Iako su mesečne rate obavezne, one se mogu prilagoditi u skladu sa brojem i tipom vozila koji su trenutno u upotrebi. To znači da ako kompanija smanji broj vozila, mesečna rata će biti niža, i obrnuto, što omogućava kompanijama da efikasnije upravljaju svojim budžetom i troškovima.

Ovo čini operativni lizing atraktivnim za mnoge kompanije koje teže dinamičnom i prilagodljivom poslovnom modelu.

Kako operativni lizing olakšava planiranje budžeta?

Znamo da je finansijsko planiranje jedan od glavnih izazova za uspešno upravljanje kompanijom. Evo kako BizRent operativni lizing olakšava ovaj proces:

 1. Fiksne mesečne rate: Jedna od osnovnih karakteristika operativnog lizinga je da korisnik plaća fiksnu mesečnu ratu tokom trajanja ugovora. Ove rate su unapred definisane i ne menjaju se, čime se eliminiše nesigurnost i omogućava firmama da tačno znaju koliko će novca izdvajati svakog meseca za svoje potrebe lizinga. Ovo direktno olakšava budžetiranje i finansijsko planiranje.
 2. Izbegavanje nepredvidivih troškova: Kupovina vozila često nosi skrivene troškove kao što su održavanje, popravke i zamena delova. Kod operativnog lizinga, većina ovih troškova je pokrivena ugovorom o lizingu, što znači da korisnik ne mora da brine o neočekivanim izdacima za održavanje i popravke. To dodatno stabilizuje budžet i smanjuje rizike povezane sa velikim i nepredvidivim troškovima.
 3. Lakše prilagođavanje promenama: Operativni lizing omogućava kompanijama da se brzo i lako prilagode promenama u poslovanju. Ako se, na primer, poveća potreba za vozilima, kompanija može dodati više vozila u svoju flotu bez dodatnih kapitalnih investicija. Slično, ako se potreba smanji, vozila se mogu vratiti bez dugoročnih finansijskih posledica. Ova fleksibilnost pomaže u održavanju budžeta u skladu sa stvarnim poslovnim potrebama.
 4. Bolje iskorišćavanje kapitala: S obzirom da operativni lizing eliminiše potrebu za velikim jednokratnim investicijama, kompanije mogu svoj kapital usmeriti na druge, potencijalno profitabilnije projekte. Ovo je posebno važno za rast i razvoj preduzeća, jer oslobađa finansijske resurse koji se mogu iskoristiti za inovacije i ekspanziju.

Operativni lizing, stoga, ne samo da pojednostavljuje proces budžetiranja kroz fiksne izdatke i smanjenje nepredvidivih troškova, već pruža i dodatnu fleksibilnost i mogućnost boljeg upravljanja kapitalom. Ovo čini operativni lizing atraktivnom opcijom za kompanije koje žele da maksimiziraju svoje finansijsko planiranje i osiguraju stabilno poslovno okruženje.

Povećajte efikasnost svog poslovanja uz BizRent operativni lizing! 

BizRent vam nudi operativni lizing koji je prilagođen modernim zahtevima tržišta, omogućavajući Vam da maksimalno iskoristite potencijale Vašeg biznisa bez velikih ulaganja.

Zašto izabrati BizRent?

 • Pristup najnovijoj opremi i vozilima: Sa BizRent-om, Vaše preduzeće može koristiti najmodernija sredstva bez potrebe za velikim kapitalnim izdacima. Ovo Vam omogućava da ostanete korak ispred konkurencije i brzo se prilagodite novim tržišnim trendovima.
 • Fleksibilnost u skladu sa poslovnim potrebama: BizRent Vam omogućava da prilagodite broj vozila i opreme prema aktuelnim potrebama Vašeg poslovanja, bilo da je to širenje flote u vrhuncu sezone ili njeno smanjenje kada posao to dozvoljava.
 • Transparentni troškovi bez iznenađenja: Fiksne mesečne rate olakšavaju planiranje i budžetiranje, osiguravajući da nema nepredviđenih troškova. Sve finansijske obaveze su jasne i predvidive, što doprinosi boljem finansijskom upravljanju.
 • Bezbrižno održavanje: Kompletno održavanje i servisiranje vozila i opreme preuzima BizRent, omogućavajući vam da se fokusirate na osnovne delatnosti Vašeg preduzeća bez dodatnih briga.

BizRent nije samo Vaš dobavljač vozila; mi smo Vaš partner koji će Vam pomoći u ostvarenju veće efikasnosti i unapređenju poslovanja! Razmišljajte o operativnom lizingu kao o strateškoj odluci koja će značajno unaprediti kako radite i kako poslujete.

Za više informacija o tome kako BizRent može pomoći Vašem biznis, kontaktirajte nas danas

Mi smo tu da Vam pomognemo da iskoristite sve prednosti operativnog lizinga!