Klikom na "Prihvati sve kolačiće" pristajete na skladištenje kolačića na vašem uređaju radi poboljšanja navigacije na sajtu, analiziranja korišćenja sajta i podrške našim marketinškim naporima. Pogledajte našu Politiku privatnosti za više informacija.
Operativni Lizing

Pravni aspekti operativnog lizinga: Vaša prava i obaveze

May 30, 2024
Pravni aspekti operativnog lizinga: Vaša prava i obaveze

Operativni lizing je sve češći izbor preduzeća i pojedinaca u Srbiji koji traže fleksibilan i isplativ način korišćenja automobila bez obaveza koje vlasništvo vozila nosi sa sobom. 

Zato želimo da vam približimo ovu uslugu i objasnimo pravne aspekte operativnog lizinga, navodeći relevantne zakone, prava i obaveze kako zakupca (klijenta) tako i davaoca lizinga (lizing kompanije kao što je BizRent).

Zakonski okvir za operativni lizing u Srbiji

Prvo treba reći da je operativni lizing u Srbiji prvenstveno regulisan Zakonom o obligacionim odnosima, koji reguliše ugovorne odnose, uključujući i ugovore o lizingu. Treba napomenuti i da Zakon o finansijskom lizingu pruža specifične propise za lizing operacije, ali se više fokusira na finansijski lizing. 

Za operativni lizing, Zakon o obligacionim odnosima je primarni referentni zakon.

Ključne zakonske odredbe vezane za operativni lizing

Postoji nekoliko ključnih zakonskih odredbi koje regulišu operativni lizing u Srbiji. Evo najvažnijih:

 • Ugovorne obaveze: Ugovor o lizingu mora jasno definisati uslove, uključujući trajanje lizinga, mesečne rate i odgovornosti obe strane. Ugovor treba biti u pisanom obliku radi pravne sigurnosti.
 • Registracija i osiguranje vozila: Davalac lizinga obično ostaje registrovani vlasnik vozila tokom perioda lizinga. Oni su odgovorni za osiguranje vozila, iako zakupac može biti obavezan da pokrije određene troškove osiguranja prema ugovoru.
 • Održavanje i popravke: Ugovor o lizingu treba da precizira ko je odgovoran za održavanje i popravku vozila. Generalno, davalac lizinga je zadužen za redovno održavanje i popravke, dok je zakupac odgovoran za štetu prouzrokovanu nemarom ili nepravilnim korišćenjem.

Prava zakupca

Zakupci imaju određena prava koja su jasno definisana ugovorom o lizingu. Važno je da budu svesni sledećeg:

 • Pravo na korišćenje vozila: Zakupac ima pravo da koristi vozilo tokom dogovorenog perioda i za svrhe navedene u ugovoru o lizingu, uključujući eventualna ograničenja kilometraže i geografska ograničenja.
 • Pravo na tehnički ispravno vozilo: Zakupac ima pravo da dobije tehnički ispravno vozilo koje ispunjava sve bezbednosne standarde.
 • Pravo na informisanje: Zakupac ima pravo da bude informisan o svim uslovima ugovora, uključujući detalje o održavanju, osiguranju i dodatnim troškovima.

Obaveze zakupca

Zakupci takođe imaju određene obaveze koje moraju poštovati kako bi izbegli pravne probleme:

 • Obaveza plaćanja rata: Zakupac mora redovno plaćati mesečne rate prema ugovoru. Neplaćanje rata može rezultirati kaznama ili raskidom ugovora o lizingu.
 • Odgovornost za pravilnu upotrebu: Zakupac je obavezan da koristi vozilo u skladu sa ugovorom, poštujući sve saobraćajne propise i osiguravajući da vozilo ne bude korišćeno za neovlašćene svrhe.
 • Odgovornost za štetu: Zakupac mora voditi računa o vozilu. On je odgovoran za svu štetu koja prelazi normalno habanje, što može uključivati pokrivanje troškova popravki ili plaćanje dodatnih naknada.

Prava davaoca lizinga

Davaoci lizinga imaju svoja prava koja su ključna za uspešno sprovođenje lizing ugovora. Evo šta je važno:

 • Pravo na naplatu: Davalac lizinga ima pravo da naplati sve troškove predviđene ugovorom, uključujući mesečne rate i eventualne dodatne naknade.
 • Pravo na povraćaj vozila: Davalac lizinga ima pravo da zahteva povraćaj vozila u slučaju neplaćanja ili kršenja ugovornih uslova od strane zakupca.
 • Pravo na raskid ugovora: Davalac lizinga ima pravo da raskine ugovor ako zakupac prekrši uslove ugovora, kao što je neplaćanje rata ili nepravilna upotreba vozila.

Obaveze davaoca lizinga

Davaoci lizinga takođe imaju obaveze koje moraju ispuniti kako bi osigurali kvalitetnu uslugu:

 • Obezbeđivanje vozila: Davalac lizinga mora obezbediti vozilo koje je u dobrom stanju i koje ispunjava specifikacije navedene u ugovoru.
 • Održavanje i popravke: Davalac lizinga je generalno odgovoran za redovno održavanje i popravke. Oni moraju osigurati da je vozilo bezbedno i u skladu sa svim zakonskim zahtevima.
 • Osiguranje vozila: Davalac lizinga mora obezbediti osiguranje vozila koje pokriva odgovornosti kao što je šteta naneta trećim licima. Detalji osiguranja treba da budu jasno navedeni u ugovoru o lizingu.

Šta ako dođe do neslaganja?

U slučaju spora između zakupca i davaoca lizinga, ugovor o lizingu treba da sadrži klauzulu koja definiše proces rešavanja konflikta. Ova klauzula može uključivati nekoliko koraka:

 1. Pregovori: Prvi korak je pokušaj rešavanja spora kroz direktne pregovore između zakupca i davaoca lizinga. Ovo omogućava stranama da iznesu svoje stavove i pokušaju da postignu dogovor bez dodatnih troškova i vremena potrebnog za formalne postupke.
 2. Medijacija: Ako pregovori ne uspeju, sledeći korak može biti medijacija. Medijacija uključuje angažovanje neutralne treće strane (medijatora) koja pomaže stranama da postignu sporazum. Medijacija je neformalna procedura koja omogućava kreativna rešenja koja mogu biti prihvatljiva za obe strane.
 3. Arbitraža: Ukoliko medijacija ne dovede do rešenja, strane mogu odlučiti da spor reše putem arbitraže. Arbitraža je formalniji postupak u kojem neutralni arbitar donosi odluku koja je obavezujuća za obe strane. Arbitraža je često brža i manje skupa od sudskog postupka, ali zahteva saglasnost obe strane da prihvate odluku arbitra.
 4. Sudski postupak: Kao poslednje sredstvo, ako nijedna od prethodnih metoda ne dovede do rešenja, strane mogu pokrenuti sudski postupak. Sudski postupak je najformalniji način rešavanja spora i može biti dugotrajan i skup, ali pruža konačno rešenje zasnovano na zakonu.

Za pozitivno iskustvo operativnog lizinga - odlučite se za BizRent!

Prilikom korišćenja operativnog lizinga, važno je biti dobro informisan o svim pravnim aspektima kako biste izbegli stres i neprijatna iznenađenja. Ako prvi put koristite usluge operativnog lizinga i želite pouzdanu i bezbrižnu uslugu, preporučujemo uslugu operativnog lizinga sa BizRent!

Sa velikim izborom vozila, transparentnim uslovima i izvrsnom korisničkom podrškom, mi smo vaš idealan partner za operativni lizing automobila u Srbiji. Vaša sigurnost i zadovoljstvo su naš prioritet.

Kontaktirajte nas već danas i saznajte kako možemo da vam pomognemo da iskoristite sve prednosti operativnog lizinga!